Almosetoft Consulting

Velkommen til Almosetoft Consulting


Hos Almosetoft Consulting rådgiver vi både virksomheder og private.

 

Vi hjælper din virksomhed med alle de personalejuridiske spørgsmål, der kan opstå, hvis du har ansatte i virksomheden. Vi rådgiver om de spørgsmål, der opstår, fra du skal ansætte en medarbejder, til medarbejderen af den ene eller den anden grund forlader virksomheden igen.


Vi kalder det personalerådgivning fra A-Z.


Vi optræder også gerne som dirigent på virksomhedens eller foreningens årlige eller ekstraordinære generalforsamling.

                                                                                     

For private bistår vi blandt andet med at udarbejde fremtidsfuldmagter, så du selv kan bestemme, hvem der skal varetage dine personlige og økonomiske forhold, hvis du på grund af ulykke, demens eller anden alvorlig sygdom ikke længere selv er i stand til det.


Almosetoft Consulting rådgiver nu også om oprettelse af et testamente. Det er ofte en god idé og helt naturligt, at man overvejer at oprette et testamente i forbindelse med, at man opretter en fremtidsfuldmagt, men også i mange andre situationer kan et testamente være meget vigtigt.


Desuden hjælper vi dig med al rådgivning i forbindelse med køb af ejerlejlighed, andelsbolig, hus eller fritidshus. Vi gennemgår alle de juridiske dokumenter, du modtager fra ejendomsmægleren, lige som vi naturligvis udarbejder skøde, refusionsopgørelse og alle andre nødvendige dokumenter. Vi optræder kort sagt som din KØBERRÅDGIVER fra start til slut.


Almosetoft Consulting er selvfølgelig dækket af en professionel ansvarsforsikring i Codan.


PROFIL

Jurist med 9 års erfaring som advokatfuldmægtig, advokat og selvstændig advokat og mere end 32 års erfaring som advokat med speciale i ansættelses- og arbejdsretlige forhold i Grafisk Arbejdsgiverforening (nu Grakom) og Dansk Industri.


Har som praktiserende selvstændig advokat været beskæftiget med stort set alle former for advokatvirksomhed. Som advokat i organisationsverdenen har der dagligt været rådgivning af store og små virksomheder omkring bl.a. personalejuridiske spørgsmål som f.eks. ansættelsesforhold, virksomhedsoverdragelse og større afskedigelser. Har forhandlet adskillige overenskomster med modstående forbund, primært som chefforhandler.


Medforfatter til ”Kollektive afskedigelser”, DA Forlag 2013.

NYHEDER


Find mere information omkring vores ydelser og få gode råd omkring personalejura og andre emner, samt nyheder om Almosetoft Consulting.


Du er også meget velkommen til at følge os på Linkedin, hvor du også kan læse vores artikler og  få gode råd.


17. januar 2024


FORHØJELSE AF SATSEN FOR AFGIFTSFRI GAVER


Med virkning fra 1. januar 2024 er satsen for det beløb, man kan give som afgiftsfri gave til sine nære familiemedlemmer forhøjet fra kr. 71.500 i 2023 til kr. 74.100 i 2024.
 

15. juni 2023


NU RÅDGIVER VI OGSÅ OM TESTAMENTERHvorfor skal jeg oprette et testamente?


Det er et meget relevant spørgsmål, og det rådgiver vi nu også om i Almosetoft Consulting.


KONTAKT OS

Torvebyen, 4600 Køge